პროექტები

ვრცლად

სერვისი

ოცნების სახლი რეალობაა!

BB studio-ს მისიაა დამკვეთისთვის კომფორტის შექმნა. კვლევის შედეგად, ბაზარზე არსებული კონკურენციის და ფასის გათვალისწინებით, გთავაზობთ მაქსიმალურ შედეგს მინიმალური დანახარჯით!

დაგეგმილი პროექტები

მრავალფუნქციონალური სავაჭრო ცენტრი

მრავალფუნქციონალური სავაჭრო ცენტრის კონცეფცია. პროექტი დაპროექტებულია 360 000 მ2 მიწის ნაკვეთსე. რადგანაც კონცეფციის შექმნისას მთავარ მიზნად მივიჩნიეთ ავტომობილების მოძრაობის სწორი დაგეგგმვა, პროექტირების დროს აგნიშნულმა გამოიწვია ტერიტორიის ჯვარედინი დაქსელვა. გადაწყდა ტერიტორიაზე დაპროექტებული ნაგებობები, დაგვეყო ბლოკებად და თვითოეულ ბლოკს ჰქონოდა ინდივიდუალური ავტო-სადგომი. ესეთი ტიპის გადაწყვეტა იდეალურია საცობებისაგან და გაუთვალისწინებელი შემთხვევებისაგან დასაცავდ. რაც შეეხება არქიტექტრურულ გადაწყვეტას, ზემოთ აღნისნულ ბლოკებში, სავაჭრო ფართებისათვის განთავსებულია სხვადასხვა ტიპის ერთ-ორ სართულიანი, თანამედროვე სტანდარტების მქონე შენობები. ტერიტორიაზე ასევე დაპროექტებულია ოთხ სართულიანი შენობა, რომელშიც განთავსებული იქნება, ობიექტის ადმინისრაცია და საოფისე ფართები. პროექტში სრულად დაცულია კომფორტი და თანამედროვე სტანდარტები.

გალერეა

პროექტები