პროექტები

ვრცლად

სერვისი

ოცნების სახლი რეალობაა!

BB studio-ს მისიაა დამკვეთისთვის კომფორტის შექმნა. კვლევის შედეგად, ბაზარზე არსებული კონკურენციის და ფასის გათვალისწინებით, გთავაზობთ მაქსიმალურ შედეგს მინიმალური დანახარჯით!

დაგეგმილი პროექტები

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბაზარი

2015 წლის 15 ოქტიმბერს გავიმარჯვეთ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში, ბაზრის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებაზე

გალერეა

პროექტები