პროექტები

ვრცლად

სერვისი

ოცნების სახლი რეალობაა!

BB studio-ს მისიაა დამკვეთისთვის კომფორტის შექმნა. კვლევის შედეგად, ბაზარზე არსებული კონკურენციის და ფასის გათვალისწინებით, გთავაზობთ მაქსიმალურ შედეგს მინიმალური დანახარჯით!

დაგეგმილი პროექტები

ინდივიდუალური სახლი

დაპროექტებული ობიექტი მდებარეობს: ქ. თბილისი, სოფელ ტაბახმელაში. ქალაქმშენებლობითი პარამეტრების განსაზღვრის თანახმად, 1259 მ2 მიწის ნაკვეთზე, განაშენიანების მაქსიმალური ფართი, კოეფიციენტის შედეგად არის 629.5 მ2. დამკვეთის სურვილის თანახმად, მოშენების ფართი გადაწყდა დაყვანილიყო 337.5 მ2-მდე. საპროექტო შენობა განთავსებულია მიწის ნაკვეთის შუაში, რამაც პროექტირების დროს, საინტერესო გახადა სარეკრიაციო ზონების დაყოფა. ტერიტორია დაიყო სამ სარეკრიაციო ზონად: I სარეკრიაციო ზონა, რომლის საშვალებითაც შევდივართ დაპროექტებულ ობიექტში. II სარეკრიაციო ზონაში განთავსებულია, საზაფხულო აუზი, სადაც ვხვდებით შენობის ცენტრალური ჰოლის მეშვეობით. III განთავსებულია ტერიტორიის -3.60 ნიშნულზე. II და III ზონები დონეებად არის დაყოფილი, რაც ძალზედ საინტერესოს ხდის ლანჩაპტს. I სართულზე შევდივართ ტამბურის გავლით და ვხვდებით ცენტრალურ ჰოლში. II. სართული განთვასებულია + 3.30 მ ნისნულზე. აგნიშნულ ფართში განთავსებულია საბილიარდო. არქიტექტურული გადაწყვეტილების შესაბამისად, გადაწყდა, I და II სართულებს შორის გახსნილი სივრცის მოწყობა, რაც საინტერესოს ხდის სივრცით გადაწყვეტას. ფასადების ესეთმა ტიპის გადაწყვეტამ, ხელი სეუწყო მის ჰარმონილად შრწყმას გარემოსთან.

გალერეა

პროექტები