პროექტები

ვრცლად

სერვისი

ოცნების სახლი რეალობაა!

BB studio-ს მისიაა დამკვეთისთვის კომფორტის შექმნა. კვლევის შედეგად, ბაზარზე არსებული კონკურენციის და ფასის გათვალისწინებით, გთავაზობთ მაქსიმალურ შედეგს მინიმალური დანახარჯით!

პროექტის მენეჯმენტი

  • > პროექტის რისკების შეფასება. 
  • >  მშენებლობის საწყისი ეტაპიდან პროცესების მართვა. დაგეგმილი სამუშაოების გრაფიკის, მასალების და ხარისხის კონტროლი.
  • > ჯანმრთელობის უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის შესაბამისობა საერთაშორისო ნორმებთან.

პროექტები